irbegovi? Inenjering d.o.o. Gra?anica

Branilaca grada, Gra?anica, Bosna i Hercegovina
+387 35 700 000

FIRMA KOJA GRADI FIRME irbegovi? grupa je internacionalna gra?evinska kompanija, lider svoje regije, sa tradicijom dugom 20 godina. Osnovne djelatnosti irbegovi? grupe su: projektovanje, inenjering, nadzor i izvo?enje svih vrsta gra?evinskih radova, proizvodnja, transport i montaa prefabrikovanih betonskih konstrukcija. Tokom svog postojanja kompanija irbegovi? je izrasla u jednu od vode?ih gra?evinskih kompanija kako na doma?em, tako i na regionalnom tritu, zahvaljuju?i, prije svega, sposobnosti, inovativnosti i umije?u kompletnog tima uposlenika, kao i brzom rastu i izuzetnoj sposobnosti prilago?avanja promjenama u poslovnoj okolini. Kvalitet, brzina izvo?enja radova, maksimalno potivanje rokova i cjelovita ponuda aduti su koji stvaraju nau klju?nu konkurentnu prednost.

Direktor

Faruk irbegovi?

Adresa
Branilaca Grada bb 75320 Gra?anica Bosna i Hercegovina
No results were found