AD PRODUKT d.o.o Kozarska Dubica

Vrioci bb, 79240, Kozarska Dubica, Bosna i Hercegovina
+387 65 526 776

Proizvodno trgova?ko preduze?e AD Produkt d.o.o. osnovano je 2004. godine i u privatnom je vlasnitvu. Nalazi se u Kozarskoj Dubici i bavi se proizvodnjom drvenih paleta. U po?etku je to bilia mala firma sa nekoliko zaposlenih a danas je to moderna fabrika sa tridesetak zaposlenih.Mi smo jedan od vode?ih proizvo?a?a drvenih fitostabilizovanih paleta u BiH. Ugovoreni smo dobavlja?i firmama koje se bave proizvodnjom, otkupom i distribucijom vo?a i povr?a, firmama koje proizvode razne vrste kartonske ambalae kako u BiH tako i zemljama u okruenju. Pored standardnih dimenzija radimo i palete po narudbama. Dnevni kapacitet proizvodnje je 1000 komada , sa tendecijom rasta.

Adresa
Vrioci bb, 79240, Kozarska Dubica, Bosna i Hercegovina
adprodukt@adprodukt.com
ad.jpg 21/02/2016
Showing 1 result