ADAZAL d.o.o Sarajevo

Aleja Bosne Srebrene 201, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 586 944

Kompanija Adazal d.o.o osnovana je 1996.godine sa po?etnom milju malog porodni?nog obrta. Po?eci poslovanja vezuju se za prostor povrine 50m2, i pet uposlenih radnika. Ali zahvaljuju?i upornom radu osniva?a i vlasnika gospodina Rame Bajri?a, kao i, nadasve, potenom i korektnom odnosu prema kupcima, danas je Adazal, sa ponosom se moe re?i, jedna od vode?ih kompanija koja na jednom mjestu nudi svojim kupcima sve ono to je potrebno za siguran i miran dom. Rezultat naih dugoro?nih nastojanja, elje za uspjehom, i napornog rada, je Adazal MEGA baucentar, objekat izgra?en vlastitim sredstvima na lokaciji Aleja Bosne srebrene 201, preko puta aerodroma, i isti je po?eo sa radom 10.04.2014.godine.

Direktor

Ramo Bajri?

Adresa
Aleja Bosne Srebrene 201, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
info@adazal.ba
adazal.jpg 18/02/2016
Showing 1 result