ALFA PLAST d.o.o Tomislav Grad

Firma ALFA-PLAST je osnovana 1997. godine, a od 2000. godine posluje kao drutvo s ograni?enom odgovorno?u, te se kroz navedeni niz godina nametnula me?u prve proizvo?a?e PVC i AL stolarije u regiji, s oko 20 do 30 kvalificiranih zaposlenika, ovisno o sezoni posla.

Cilj nam je profilirati se kao vode?i proizvo?a? kvalitetne i inovativne PVC i AL stolarije, te naim klijentima dati uvijek vie od o?ekivanog. To postiemo uvo?enjem novih proizvoda u asortiman, prate?i trendove u gradnji, certificiranjem proizvoda, stalnom edukacijom zaposlenika i odabirom dobavlja?a koje pokre?u iste vrijednosti.

U poslu nas vode stru?nost, kompetencija i stalna elja za boljim i naprednijim rjeenjima za nae klijente.

Direktor

Peri? Pere

Adresa
ALFAPLAST.png 30/05/2014
Showing 1 result