ALTEA DESIGN d.o.o. Sarajevo

Prnjavorska 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+ 387 33 617 127

Firma Altea Design je osnovana 2008. godine kao nasljednik firme Prozor-Mont Centar, sa proirenim opsegom rada i dijelovanja u domenu zavrnofinalnih radova u gra?evinarstvu. Koncept firme je zasnovan na ideji da se kupcima prozora i vrata, ali i svim onim kojim su potrebna idejna i izvedbena rjeenja prilikom zamjene stolarije u stanu, tako i svih ostalih radova u toku adaptacije stana, ponude adekvatni savjeti i rjeenja, ali i da se ponudi i usluga u zavrnim radovima prilikom adaptacije stana ili sanacije odre?enog prostora.

Direktor

Asmir Mujagi?

Adresa
Prnjavorska 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
info@alteadesign.ba
altea.jpg 08/04/2016
Showing 1 result