ALU GLAS d.o.o. Br?ko

Ljudevita Gaja, Br?ko, Bosna i Hercegovina
+387 49 500 775; +387 61 895 735

Alu-glas je preduze?e iz Br?ko distrikta koje se bavi proizvodnjom aluminijske i PVC gra?evinske stolarije. Alu-glas distribuira svoje proizvode na teritoriji cijele BiH a od samog po?etka postojanja aluminijska i gra?evinska stolarija Alu-glas-a, poznata je i na inostranom tritu.

Direktor

Amer Halilovi?

Adresa
Andrije Graholskog bb 76100 Br?ko Bosna i Hercegovina
aluglas@live.com
aluglas.png 12/04/2016
Showing 1 result