ALUMINA BIH Banja Luka

Branka Popovi?a 41, Banja Luka 78000, Bosna i Hercegovina
+387 51 371 899

Firma ALUMINA je osnovana 1991.godine u Mrkonjic Gradu, optina Mrkonjic Grad, Republika Srpska,Bosna i Hercegovina . Tada je to bio pogon za primarnu preradu drveta. Danas je ALUMINA grupacija u kojoj posluje osam samostalnih preduze?a.Preduze?e GP ALUMINA je ?lanice grupacije TRGOPROMEX group koja nastavlja tradiciju vie od 30 godina, odakle crpi veliko iskustvo za proizvodnju prozora i vrata . Prozore i vrata vrhunskog kvaliteta,proizvodimo u moder- nim pogonima smjetenim u Banjaluci,Mrkonjic Grad-u i Knezevu gdje radi najve?i dio od ukupno 220 zaposlenih u grupaciji

Direktor

Mladen Pavlovi?

Adresa
Branka Popovica 41, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
alumina-bih@live.com
alumina.jpg 29/01/2016
Showing 1 result