ALUMINA obrtni?ka radnja Mostar

E73, Bosna i Hercegovina
+387 36 577 359

ALUMINA s.z.r.je osnovana 2007. godine na podru?ju grada Mostara. Prenose?i svoje znanje, iskustvo i dugogodinji rad iz Njema?ke danas s ponosom moemo re?i da smo jedna od vode?ih firmi u ovoj regiji to se odnosi na kvalitetu i uslugu.

Direktor

efik Torlo

Adresa
No results were found