ALUPLAST-ININJERING d.o.o. Bugojno

Aluplast ininjering je kompanija u privatnom vlasnitvu, osnovana 1997. godine. Osniva? i vlasnik kompanije, gosp. Bajro Ljubun?i?, dipl.i ng. gra?. pokrenuo je 1997. godine gra?evinsku kompaniju, ali se kompanija nakon 3 godines pecijalizirala za proizvodnju stolarije i bravarije. Kompanija je u po?etku imala 5, a danas zapoljava 13 visoko stru?nih osoba, diplomiranih ininjera gra?evinarstva i mainstva, te visoko obu?enih montera i drugog stru?nog osoblja. Proizvode plasiramo uglavnom na doma?em tritu,a fokus interesovanja sve vie okre?emo prema izvozu. Decisno definisane procedure ponaanja svih zaposlenika u proizvodnim procesima garancija su visoke kvalitete finalnih proizvoda. Kao imperativ, planiramo uvo?enje ISO standarda i CE certifikata, kao i izvoz proizvoda na inozemno trite.

Direktor

Bajro Ljubun?i?

Adresa
aluplast@gmail.com
aluplast.jpg 31/01/2016
Showing 1 result