Aqua Casa Beograd

Aqua Casa doo je preduze?e osnovano 2010.godine, iako formalno mlado pravno lice na osnovu petnaestogodinjeg iskustva ve?ine ?lanova naeg tima ono je u stvari nov, a stari u?esnik na tristu kerami?kih i porcelanskih plocica, sanitarne opreme i armatura, tu kabina, kupatilskog nametaja, galanterije i ostale opreme za kupatila. Od prvog dana trudimo se da dosledno ispratimo po?etnu zamisao i ideju koja nas je vodila i od koje nismo odstupili, a to su raznovrsni i kvalitetni proizvodi koje uvozimo iz najmanje 15 zemalja od preko 40 dobalja?a sa 2 kontinenta koji pokrivaju sve cenovne nivoe, razli?ite kvalitete i estetske vrednosti.

Adresa
office@aquacasa.rs
AKVA.jpg 19/01/2016
Showing 1 result