ARHIN d.o.o. Ljubuki

+387 39 830 634

Arhin je poduze?e koje se primarno bavi projektiranjem i tehni?kim nadzorom svih vrsta objekata. Najve?e iskustvo ima u projektiranju obiteljskih ku?a kao i poslovno-stambenih objekata. Tako?er treba ista?i ogromno iskustvo u projektiranju i izvo?enju interijera razli?itih namjena. Firma Arhin tako?er se bavi i izvo?enjem radova sistemom klju? u ruke, gdje ima suradnju sa specijaliziranim firmama za sve vrste radova potrebnih za gradnju

Direktor

Tarik Mujanovi?

Adresa
No results were found