Arhitektonski fakultet Univerzitet u Sarajevu

Aleja Lipa, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+ 387 33 226 530; + 387 33 226 534

Od osnivanja 1949. g. u okviru Tehni?kog fakulteta, a danas kao samostalan Arhitektonski fakultet ( njegovi nastavnici, saradnici i diplomirani inenjeri) dali su zna?ajan doprinos izgradnji BiH, gradu Sarajevu i ire, posebno u oblasti nau?no-istraiva?kog rada i razvoja arhitektonske prakse. Istrajnim radom u promoviranju struke inaugurisana je, u irokoj kulturnoj javnosti Europe, specifi?na "Sarajevska kola arhitekture", kao prepoznatljiv model i tip izobrazbe i prakse u ovoj struci.

Direktor

Prof.dr Rada ?ahtarevi?

Adresa
Aleja lipa 30 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
No results were found