ARHITEKTONSKO-GRA?EVINSKI FAKULTET Banja Luka

Bulevar vojvode Petra Bojovi?a 1A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 46 26 16

Fakultet obavlja obrazovnu i nau?no-istraiva?ku djelatnost. Osnovna djelatnost je obrazovanje kroz nastavni proces, ali se teoretska saznanja primjenjuju i razvojnim istraivanjima i stru?nim djelatnostima kroz organizacione jedinice. Ovakvom organizacijom fakulteta unapre?uje se nastavno-obrazovni proces. Prioritet je obezbje?enje sopstvenog nastavnog kadra.

Fakultet ostvaruje programe obrazovanja za profile arhitektonske i gra?evinske struke kroz odsjeke fakulteta:

Arhitektonski

Direktor

prof. dr Milenko Stankovi?

Adresa
Bulevar vojvode Petra Bojovi?a 1A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
No results were found