ART M STUDIO Br?ko

M-14-1, Br?ko, Bosna i Hercegovina
+387 49 236 000

Art M Studio je jedna od vode?ih firmi na teritoriji bive Yu po obimu proizvodnje i kvalitetu poslovanja u svijetu projektovanja, dizajna i izrade eksterijera, enterijera i razli?itih vidova reklamiranja. Sjedite firme je u Br?kom a pored poslovnica u Beogradu i Grazu (Au) firma ima u planu proiriti posao i u druge zemlje.

Ono to Art M Studio stavlja na sam vrh u veoma otroj konkurenciji u poslu su svakako mladi i kreativni ljudi usko specijalizovani za odre?enu djelatnost kao i spoljni saradnici i konsultanti koji rade za potrebe firme. Selekcijom i ulaganjem u njihove kvalitete a jednim prijateljskim odnosom prema svakom pojedincu Art M Studio je doao do kadra koji moe da zadovolji i zahtjeve vode?ih svjetskih brendova.

Zahvaljuju?i tako?e visokoj tehnologiji opreme i maina firma se trudi da kvalitet bude imperativ i nikada nije ni pokuala da trite povla?uje sa jeftinim proizvodima. Kao rezultat toga danas u punom sjaju blistaju realizovani poslovi sa tradicijom dugom ?itavih 10 godina. Ozbiljan i odgovoran na?in poslovanja doveo je firmi klijente koji prije svega cijene kvalitet a njih je iz dana u dan sve vie i vie.

Direktor

Sinia Mi?i?

Adresa
Ili?ka br.1/9 76100 Br?ko Bosna i Hercegovina
No results were found