Asseco SEE d.o.o. Sarajevo

Marka Maruli?a 19, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
+ 387 33 726 230

Mi vam nudimo: Proizvode i reenja kompanije Wincor Nixdorf Proizvode i reenja kompanije Hypercom Card Management Software kompanije TietoEnator cjelovita IT rjeenja za samoposluno bankarstvo namijenjena financijskim institucijama rjeenja za masovni obuhvat dokumenata, elektroni?ko arhiviranje i upravljanje dokumentima i procesima projektiranje, savjetovanje, uvo?enje i odravanje informati?ke opreme i sustava podrka korisniku po modelu 24 sata, 365 dana godinje

Adresa
Marka Maruli?a 2 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
No results were found