AURA d.o.o. Viegrad

+387 58 631 010

Preduze?e za proizvodnju i usluge AURA iz Viegrada je osnovano 1998 godine kao rezultat potrebe da se industrijske zatite, koje propisuje evropska unija, primjene na ovim prostorima i to po nama prihvatljivoj cijeni zadravaju?i evropski kvalitet.

Direktor

Mom?ilo Mirkovi?

Adresa
No results were found