BAFAS d.o.o. Kreevo

M-5-1, Bosna i Hercegovina
+ 387 30 806 210

Firma BAFAS d.o.o. Sarajevo je osnovana 2009.god, a osnovna djelatnost je proizvodnja fasadnih sistema kao i termoizolaciskih sistema, maltera za zidanje, cementnih priceva, cementno-vapnenih maltera, ljepila za keramiku i kamen, mase za fugiranje keramike i kamena, zavrno-dekorativnih maltera, fasadnih boja, estriha, kulira itd. U asortimanu firme su i specijalni hidroizolacioni sistemi, specijalne farbe i lakovi za unutranje i vanjske potrebe. U prodajnom programu posebno mjesto zauzimaju visokokvalitetni zavrni fasadni nanosi. Sastavni dio ponude su kompjuterski sistemi toniranja te?nih fasada, unutranjih i vanjskih farbi i lakova. Toniraju po svim poznatim ton kartama i preko 1.000.000 razli?itih tonova. Uz prodaju materijala nude: savjetovanje investitora i izvo?a?a, prezentacije, prora?une materijala, radova, na osnovu snimka izra?uju fotorealisti?nu sliku - vizuelan izgled budu?e fasade u tonovima po izboru kupca. Firma Bafas d.o.o. je okupila 50 firmi, najkvalitetnijih izvo?a?a fasadnih radova koje moe ponuditi investitorima, sa kojima koordinira izvo?enje radova na fasadi.

Direktor

Josip Ivi?evi?

Adresa
No results were found