Bane d.o.o. Subotica

Batinska, Subotica 24107, Serbia
+381 24 561 186; +381 24 561 187

Proizvodnja kuhinjskog, kupatilskog nametaja, ku?nog i kancelarijskog nametaja. Trgovin anudi kompletan gra?evinski materijal, kerami?ke plo?ice, sanitarije i sve to je potrebno za gradnju i opremanje ku?e i poslovnog prostora.

ID broj 08188521

PDV 100959237

Direktor

Nevenka

Adresa
Batinska 34 24000 Subotica Srbija
No results were found