BEKTO-PRECISA d.o.o. Gorade

+387 38 241 410

Bekto Precisaje porodi?na kompanija sa viedecenijskim poslovnim iskustvom u oblasti proizvodnje visokosofisticiranih industrijskih alata za plastiku i obojene metale, kao i kombinaciju metal-plastika, ali i mnogobrojnih proizvoda koji se brizgaju od plastike a koji imaju iroku primjenu u vie industrijskih grana i svakodnevnoj ivotnoj upotrebi. U po?etku zamiljena kao mala porodi?na firma, Bekto Precisa je danas izrasla u kompaniju evropskog formata koja se prostire na vie od 50.000 kvadratnih metara i u ?ijim pogonima radi oko 450 ljudi na 300 najmodernijih industrijskih maina. Sa potpuno zaokruenim sistemom proizvodnje, od ideje do finalnih proizvoda, postala je jedinstvena u ?itavom regionu jugoisto?ne Evrope. Ono to su ranije morali rjeavati sa vie dobavlja?a za pojedine proizvode, nai kupci danas imaju sve na jednom mjestu: kvalitetno, brzo i pod veoma povoljnim uvjetima.

Direktor

Enisa Bekto

Adresa
info@bekto.com
bekto.jpg 13/02/2016
Showing 1 result