BH-LEGNO d.o.o. Doborovci - Gra?anica

R 460, Bosna i Hercegovina
+387 35 649 660

Drvoprera?iva?ka industrija. Proizvodnja rezane gra?e, daska, letva, tafla, lijepljeni elementi,lijepljene grede.

Direktor

Alibegovi? Ibrahim

Adresa
Rijeke -Doborovci bb 75328 Doborovci - Gra?anica Bosnai Hercegovina
No results were found