BHD d.o.o. Teanj

+387 62 344 777; +387 61 137 241

Firma BHD je snabdjeva?/distributer u oblasti skladine opreme i opreme za markete. Palteni regali Konzolni regali ?eli?ne platforme

Direktor

?uleefa Mahmutovi?

Adresa
info@bhd.ba
bhd.png 17/02/2016
Showing 1 result