BIBA-BIH d.o.o. Tuzla

Magistralni put bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
+387 35 803 061, +387 35 803 112

Preduze?e Biba-BiH d.o.o. Tuzlaosnovano je kao porodi?na firma 1996. godine u Tuzli ?ija je primarna djelatnost trgovina gra?evinskog materijala na veliko i malo. Zahvaljuju?i uspjenom i odgovornom poslovanju danas kod nas moete prona?i iroku paletu roba, a posebno izdvajamo kerami?ke plo?ice renomiranih italijanskih i panskih proizvo?a?a, sanitarije i svu prate?u opremu za kupatila.Na cilj je zadovoljiti potrebe i zahtjeve naih kupaca, kako bi Isti mogli uivati u ?arima novog ambijenta. Jedan od naih osnovnih zadataka je prilagoditi usluge uvaenim kupcima i tako osigurati razvoj i napredak firme i njenog poslovanja. Povjerenje kupca temelji se na korektnom poslovanju i visokoj kvaliteti proizvoda.

Preduze?e posluje na vlastitom skladitu ukupne povrine 4500 m2 od ?ega je 900 m2 zatvorenog izlobenog prostora, a ?ine ga 20 stru?nih i sposobnih djelatnika koji su uvijek tu da prue kvalitetnu uslugu.

Direktor

Mevludin Rami?

Adresa
Magistralni put bb, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
prodaja@biba-bih.ba
biba bih.jpg 03/05/2015
Showing 1 result