BIS TIP d.o.o. Sarajevo

Gabrielle Moreno Locatelli, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+ 387 33 551 810

Kompanija "BIS-TIP" d.o.o je preduze?e koje se bavi projektovanjem ininjeringom i consultingom u arhitekturi i gra?evinarstvu-/projektovanje i izgradnja, rekonstrukcija i adapatacija poslovnih, industrijskih i stambenih objekata, kao i projektovanje i izvo?enje svih vrsta elektro - instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i gasnih instalacija.

Direktor

Bilal Kujovi?

Adresa
Gabriel Moreno Laocatelli br.25 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
No results were found