BITA-INVEST d.o.o. Tuzla

Mehmedalije Maka Dizdara, Lukavac, Bosna i Hercegovina
+ 387 61 133 710

Glavna djelatnost drutva je proizvodnja rezane gra?e, lamperije, brodskog poda, stolarske daske kao i prodaja rudnog i tehni?kog drveta. Drutvo prua usluge prevoza, utovara i istovara trupaca sa tri kamiona ticara. Tako?er vri usluge sa auto dizalicom nosivosti 15 tona pogodnom za sve terena (?ak i mo?varne).

Direktor

Alem Kudumovi?

Adresa
Mehmedalije Maka Dizdara 60 75000 Tuzla Bosnai Hercegovina
No results were found