BMD d.o.o. Janja

Kara?or?eva bb, 76316 Janja, Bosna i Hercegovina
+ 387 55 542 100

Osnovne djelatnost preduze?a je :proizvodnja parketa i briketa ,rezane gra?e i drvne galanterije.U samom tehnolokom procesu proizvodnje preduze?e raspolae sa primarnom preradom,suarama,kotlovnicom i finalnom preradom.Na najpoznatiji proizvod je parket zato u skra?enom nazivu stoji BMD-fabrika parketa.

Direktor

Zoran Madarevi?

Adresa
Kara?or?eva bb, 76316 Janja, Bosna i Hercegovina
bmd.parketi@teol.net
bmd.png 17/02/2016
Showing 1 result