BOR d.o.o. Gradika

+387 51 870 246

"Veoma bitan elemenat enterijera svakog prostora je svakako nametaj. Nametaj koji mi proizvodimo, unutranjem prostoru daje duu, stvara ose?aj topline, udobnosti i sigurnosti."

Preduze?e "Bor" d.o.o. osnovano je 1993. godine mada je privredna aktivnost zapo?ela 1987. godine kada je registrovana stolarija "Vrhovac" S.Z.R., koja je poslovala do po?etka rata.

Osniva? i vlasnik je Mladen Vrhovac iz porodice sa viegodinjom tradicijom u preradi drveta. Preduze?e se do 2000. godine bavilo proizvodnjom ulaznih vrata i balkonskih ograda, a od tada mijenja proizvodni program, ne prekidaju?i proizvodnju, u prooizvo?a?a trpezarijskih stolova i stolica. Modernizacijom proizvodnih kapaciteta preduze?e ?e zna?ajno poboljati ekonomske efekte, i stvoriti ekonomski osnov za uspjean razvoj u narednom periodu.

Direktor

Milena Vrhovac

Adresa
stolicebor@gmail.com
BOR.jpg 19/01/2016
Showing 1 result