BOR d.o.o Srebrenik

Tinja bb, 75357 Srebrenik, Bosna i Hercegovina
+ 387 35 651 606

Firma se bazirala usluno proizvodnim uslugama po narudbi muterije. Proizvodi se baziraju na zavrnoj bazi sa izvedbom radova sa finim bruenjem i farbanjem po elji muterije sa poluuretanskim lakovima sa u?vr?iva?em i staklenjem termoizolacionim staklom.

Direktor

Marko Savi?

Adresa
Tinja bb, 75357 Srebrenik, Bosna i Hercegovina
info@bortinja.com
bor.jpg 30/01/2016
Showing 1 result