BRASS KOMERC d.o.o. Banja Luka (KOPER, KLIMASAN)

Aleja svetog Save 48, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 257 139

Trgova?ko drutvo Brass komercd.o.o. Banja Luka, pod ovim imenom u svijetu poslovanja se pojavljuje 1993. godine. Po?etna djelatnost Brass komerc-a bila je distribucija pi?a. Od 2005. godine Brass komerc postaje generalni zastupnik, distributer i serviser kompanije Koper koja se bavi proizvodnjom friidera za pi?e kao i grijnih ure?aja kamina, pe?i na ?vrsto gorivo i pe?i za etano grijanje. Po?etkom 2012. godine Brass komercd.o.o.Banja Luka, proiruje ponudu, generalnom distribuciom jednog od svjetskih lidera u proizvodnji rashladnih vitrina Klimasan Klima San. ve Tic. A.?. Manisa TR. Trite je odli?no prihvatilo Klimasan rashladne vitrine, zbog vrhunskog kvaliteta po prihvatljivim cijenama.

Direktor

Branislav Sredi?

Adresa
Aleja svetog Save 48, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
brass@teol.net
brass kom.jpg 13/02/2016
Showing 1 result