BTS COMPANY d.o.o. Sarajevo

+387 61 218 387

Preduze?e BTS Comapany d.o.o. je trgovina na veliko, koja ima 19-godinju tradiciju u Sloveniji. Sjedite preduze?a je u Ljubljani, ima trgovine u Mariboru, Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. Kupcima nude cjelovita rjeenja iz podru?ja strojne obrade i savjetovanja. Ponuda obuhvata sve od reznog i mjernog alata do opreme i obradnih strojeva. Vre instalacije i putanje u rad opreme. Posjeduju ovlateni servis za kompletno servisiranje opreme.

Direktor

Hamid Ademovi?

Adresa
info-bih@bts-company.com
bts.png 16/02/2016
Showing 1 result