BUDO-EXPORT d.o.o. ep?e

+ 387 32 890 500; + 387 32 890 399

Osnovna djelatnost poduze?a je primarna prerada drveta. Poduze?e posjeduje vlastiti objekat; Pilanu sa svim potrebnim strojevima za kvalitetnu preradu drveta te vie prostranih nadstrenica za skladitenje gotovih proizvoda, suenje i parenje drvne mase, te vre sje?u, izvoz i iznos drvnih sortimena . U pilani trupci podlijeu strogoj kontroli kvalitete a tradicionalno znanje stru?no opremljenog kadra stvara sirovinu pogodnu za daljnju proizvodnju.

Direktor

Drago Budimir

Adresa
No results were found