BUK PROMET d.o.o. Bijeljina

Stefana De?anskog 302, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
+387 55 256 140; +387 55 256 141

Dana 19.04.1994. godine, preduze?e je registrovano pod imenom BUK PROMET, pod kojim i danas uspjeno radi u oblasti gra?evinarstva. U po?etku je preduze?e obezbje?ivalo posao za oko 30-tak zaposlenih. Godinama, preduze?e se razvijalo, tako da danas obezbje?uje posao za oko 250 uposlenika razli?itih obrazovnih profila. Sa uposlenim viskostru?nim kadrovima otvoreni smo prema novim tehnologijama, metodama i na?inima u?enja i usavravanja projektovanja i izgradnje. irok je spektar djelatnosti kojima se bavimo (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, projektovanje, proizvodnja materijala) te smo tako stvorili prepoznatljiv brend koji nas svojom kvalitetom izdvaja kao gra?evinsku firmu sa tradicijom. Naa poslovna politika je zasnovana na zagarantovanom visokom kvalitetu I potpunoj pravnoj sigurnosti.

Direktor

Gaji? Vojkan

Adresa
Stefana De?anskog 302, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
bukpromet@gmail.com
BUK.jpg 23/03/2016
Showing 1 result