?EMA d.o.o. Sarajevo

Hamdije ?emerli?a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 721 180

Kompanija koja se bavi arhitektonskim dizajnom i konsaltingom. Specijalizirana je za dizajn svih vrsta objekata uklju?uju?i: hotele i ostale turisti?ke objekte industrijske objekte stambene i poslovne zgrade enterijere rekonstrukcije i adaptacije postoje?ih objekata elektronsku vizualizaciju dizajniranih objekata

Direktor

Hasan ?emalovi?

Adresa
Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
No results were found