COLAK d.o.o. Sarajevo

Kao dio Colak Group,Colak d.o.o je mlada firma u Bosni i Hercegovini koja se bavi proizvodnjom drvene i metalne konstrukcije sa irokom ponudom proizvoda i stalnim rastom broja uposlenih radnika, kao i proirivanjem proizvodnih mogu?nosti i tehnologija.

Direktor

Hamid Smajlovi?

Adresa
No results were found