CORAL INTERIJER d.o.o. Mostar

Rodo?kih branitelja bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
+ 387 36 333 792

Osnovna djelatnost poduze?a je proizvodnja namjetaja. Pored toga poduze?e nudi usluge projektovanja, idejnog rjeenja i sugeriranja u na?inima opremanja prostora.

Direktor

Kristina Rezi?

Adresa
Rodo?kih branitelja bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
coral@coral-interijer.com
coral.png 07/03/2016
Showing 1 result