Dallas d.o.o Podgorica

Admirala Zmajevi?a, Podgorica, Montenegro
+382 20/658-695

Dallas je osnovan 1990. godine u Tutinu kao porodi?na fabrika za proizvodnju tapaciranog nametaja. Po osnivanju firma je rasla iz dana u dan upoljavaju?i sve ve?i broj radnika. Intenzivan ekonomski, tehnoloki i investicioni razvoj Preduze?a zapo?eo je 1994. godine izgradnjom moderne fabrke za proizvodnju tapaciranog nametaja sa najsavremenijom opremom i tehnologijom. Uporedo sa rastom kapaciteta, Preduze?e belei i zna?ajan rast zaposlenosti.Tokom dve decenije duge tradicije i proizvodnog iskustva, Kompanija Dallas stvorila je prepoznatljiv brend kako na tritu Republike Srbije, tako i na tritima zemalja u regionu. Danas preduze?e raspolae sa oko 75.000 m2 poslovnog prostora od ?ega je oko 35.000 m2 proizvodni i skladini prostor.

Adresa
Josipa Broza bb Podgorica Crna Gora
No results were found