DANFAS d.o.o. Kalesija

Memi?i bb, 75260 Kalesija, Bosna i Hercegovina
+387 35 615 711; +387 35 615 712

Preduze?e Danfas osnovano je 2000.g. kao servis i montaa vodoinstalacija i instalacija centralnog grijanja, sa sjeditem u Memi?ima - Kalesija. Direktor i osniva? preduze?a je gdin. Joldi? Said. Sa kvalitetnim i odgovornim radom, te ozbiljno?u pristupa prema poslu i kupcima, preduze?e dobiva tendenciju ubrzanog rasta.

Direktor

Said Joldi?

Adresa
Memi?i bb, 75260 Kalesija, Bosna i Hercegovina
danfas@hotmail.com
danfas.png 18/02/2016
Showing 1 result