DOM-EKO d.o.o. Br?ko

Ljudevita Gaja 35, 76100 Br?ko, Bosna i Hercegovina
+387 49 215 102

Firma Dom-Eko d.o.o. se bavi projektovanjem enterijera i izvo?enjem radova u enetrijeru.U maloprodaji Dekorativni centar nudimo zidne tapete italijanskih,njema?kih,belgijskih proizvo?a?a.Dekorativne italijanske boje Valpaint.Prirodni dekorativni kamen iz Sirije,Turske,Gr?ke.Sve to je potrebno za ure?enje Vaeg entrijera moemo da Vam pomognemo u najboljem odabiru.

Direktor

Neboja Samardi?

Adresa
Ljudevita Gaja 35, 76100 Br?ko, Bosna i Hercegovina
domekodoo@gmail.com
dom-eko.png 11/02/2016
Showing 1 result