DOORS & FLOORS d.o.o. Sarajevo

+387 33 426 555 ;+387 33 426 510

Osnovna dijelatnost firme DOORS & FLOORS su menadment i konsalting poslovi koji izme?u ostalog podrazumijevaju prodaju proizvoda koji su izloeni u salonu uz savjetovanje sa stru?nim licima.

ID broj 4201234270001

Direktor

Azir Ramadanovi?

Adresa
doors.png 30/05/2014
Showing 1 result