DRVEX d.o.o. Laktai

+ 387 51 509 140

Zauzima povrinu od 13714 m2 od ?ega 4839 m2 predstavlja moderno izgra?en i opremljen skladino prodajni prostor. U sklopu kompleksa se nalazi pored moderno opremljenog skladita i maloprodajni objekat Market, te Hobby program. Osnovna djelatnost drutva je maloprodaja i veleprodaja gra?evinskog materijala, te pruanje usluga rezanja i kantovanja plo?astih materijala. Nastojimo da naim kupcima obezbjedimo irok asortiman i kvalitet roba, te kvalitetnu uslugu.

Adresa
drvex@blic.net
drvex.jpg 14/02/2016
Showing 1 result