DRVO MEHANIKA d.o.o. Banja Luka

Veljka Mla?enovi?a bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+ 387 51 384 290

Konsalting i inenjering u drvnoj industriji, projektovanje, savjetovanje, nabavka maina, alata i tehnologija za obradu drveta

Direktor

Dragan Savi?

Adresa
Veljka Mla?enovi?a bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
drvomehanika@teol.net
drvomehanika.jpg 14/02/2016
Showing 1 result