DRVO OBRADA s.z.r Bosanski Brod

Posavska bb, 74450 Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina
+387 53 612 324

Kada smo, pre vie od deset godina, po prvi put definisali nau poslovnu politiku, odlu?ili smo da to uradimo u skladu sa Vaim eljama, i da Vam na jedinstven na?in ponudimo irok asortiman najsavremenijih proizvoda. Uprkos konkurenciji i sve viim standardima, kako evropskog, tako i doma?eg trita, ostali smo dosledni Vaim zahtjevima, ?emu svjedo?e nai brojni poslovni partneri. Trajnost, kvalitet, elegancija samo su neke od karakteristika naih proizvoda. Dugogodinje iskustvo i originalnost omogu?uju nam da zadrimo visoke standarde asortimana koji vam nudimo.

Direktor

Milan Ze?evi?

Adresa
Posavska bb, 74450 Bosanski Brod, Bosna i Hercegovina
No results were found