DRVODOM d.o.o. Sarajevo

Ba?i?i 22a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 769 455; +387 33 769 457

Drvodom" d.o.o. je jedna od vode?ih firmi, koja se bavi distribucijom plo?astih repromaterijala na podru?ju cijele BiH sa mreom drvnih centara u Sarajevu, Banjaluci i Tuzli. Osnovni prodajni program firme je: oplemenjena iverica, kuhinjske radne plo?e, fronte, HDF plo?e, MDF plo?e, MFP plo?e, HPL laminati, Max compakt plo?e i Corian. Zastupnici smo renomiranih proizvo?a?a plo?astih repromaterijala i to: "Fundermax" Austrija, "Wodego" Njema?ka, "Duropal" Njema?ka, "MDF Hallain", "Iverica" Hrvatska, "Blai?" rubne trake Slovenija.

Direktor

Senad ljivnjak

Adresa
Ba?i?i 22a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
drvodom.jpg 14/02/2016
Showing 1 result