Drvolik d.o.o. Rogatica

M-19-3, Bosna i Hercegovina
+387 58 417 755,

Po?etkom 1988. godine na podru?ju Optine Rogatica u prigradskom mjestu Pljeevica osnovano je Privatno preduze?e DRVOLIK , ?iji je 100% vlasnik Miladin Pandurevi?. Tada se u programu rada Preduze?a na skromnom radnom prostoru i skromnom opremom sa pet uposlenih radnika nala pilanska primarna prerada drveta

Direktor

Miladin Pandurevi?

Adresa
No results were found