Drvoprodex d.o.o. Banja Luka

+387 51 427 465

"Drvoprodex" d.o.o. je porodi?na firma koja je osnovana 1992. godine.Na po?etku proizvodnja je bila bazirana na rezanu gra?u, a od 1999. godine firma se proiruje i po?inje sa proizvodnjom parketa.Danas "Drvoprodex" ima najnoviju liniju za proizvodnju parketa u regiji i jedan smo od najve?ih proizvo?a?a.Od 2001. godine po?injemo proizvodnju masivnih selja?kih podova,a u skladu sa eljama i zahtjevima naih kupaca radimo zavrnu obradu metodom uljenja, ?etkanja i starenja i tako ih isporu?ujemo kao gotov proizvod. 2009.godine po?injemo proizvodnju vieslojnih podova i parketa koji se uglavnom prodaju na za zapadnoevropskom tritu, a koji su naro?ito pogodni za podno grijanje.Pored navedenog, posjedujemo i liniju za proizvodnju lamela i pogon za proizvodnju briketa.Danas imamo vie od 100 zaposlenih.

Direktor

Darko Partalo

Adresa
Karanovac 3 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina
No results were found