DUSA KOMERC d.o.o. Gra?anica

+387 35 708 220; +387 35 708 221

Kvalitet je nae ime due od 30 god. Dusa Komerc je firma, koja proizvodi visoko kvalitetne prozore i vrata , a dizajnom, razvojem i primjerenom tehnologijom zauzima ve? od svog osnivanja vode?e mjesto u struci. Vrhunska kvaliteta prizvoda i visoka razina stru?nosti u podru?ju uslunih djelatnosti- od savjetovanja, montae do naknadne brige o proizvodu- prua vrhunsku uslugu bez kompromisa ! Naa uspjenost je rezultat oduveljenja naih kupaca i njihovo dugogodinje povjerenje. Cilj naeg poslovanja jeste da nam se kupac zadovoljno vrati i preporu?i nas novom kupcu. Do sada uspjevamo ostvariti pomenuti cilj zahvaljuju?i tome to su u nae proizvode ugra?eni visokokvalitetni materijali koji osiguravaju dugotrajnost a izra?eni su da zadovolje sve funkcionalne i estetske kriterije. Zahvaljuju?i tome Vaem domu ili poslovnom objektu zagarantovano nudimo izvanredan vanjski i unutranji izgled uz adekvatnost normi toplotne i zvu?ne izolacije. Garancija kvaliteta i uskla?enost sa evropskim normama radi institut u Rosenheim-u Njema?ka gdje periodi?no vrimo testiranje i kontrolu naih proizvoda kao i sistem kontrole kvaliteta po sistemu 9001:2008 koji imamo uveden od 2007. god. u ingerenciji TUV-TURINGEN Njema?ka.

Direktor

Ahmed Mehi?

Adresa
Gra?ani?kih gazija bb ,75320 Gra?anica, Bosna i Hercegovina
DUSA.png 01/02/2016
Showing 1 result