ENTERIJERI PELAM s.z.r. Gorade

+387 38 221 310

U svom dugogodinjem radu samostalna zanatska radionica Enterijer Pelam vri poslove: Idejno rijeavanje enterijera poslovih prostora; Projektovaje istih (spekifikacija materijala i radova); Izvo?enje stolarskih radova; Radovi u kamenu i keramici; Elektroinstalterski radovi; Izrada i ugradnja elemenata od kovanog eljeza; Bruenje i pljeskarenje stakla-ogledala; Povremeno angaovanje strucnih radnika iz drugih brani sa koje se ukae potreba u toku izvo?enja radova a sve uz nadzor i garanciju korisniku usluga

Abduselam Sijer?i? +387 61 907 221 abduselam52@live.com

Direktor

Sanjin Sijer?i?

Adresa
No results were found