GANIK d.o.o. Vitez

Poslovni centar 96/2, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
+387 30 714 261

Ganik d.o.o. osnovan je 1986. godine kao malo obiteljsko poduze?e sa samo ?etiri uposlenika. Strpljivim radom i uporno?u, nose?i se sa svim nepoznanicama i poteko?ama na tritu, poduze?e se irilo u svojoj djelatnosti. U svojoj ponudi, osim izvo?enja gra?evinskih radova (vodovodne, kanalizacijske, hidrantske mree, adaptacija domova i institucija, nudimo i irok asortiman vodomaterijala, sanitarije i keramike.

Direktor

Nikola Gari?

Adresa
Poslovni centar 96/2, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
info@ganik.ba
ganik.png 24/03/2016
Showing 1 result