GORENJE COMMERCE d.o.o. Sarajevo

+387 33 773 050

Gorenje STUDIO u Sarajevu Ul. Terezije b.b. plato Skenderija Telefon: + 387 33 56 78 90

Gorenje STUDIO u Tuzli ul. Albina Herljevi?a br. 17 na Slatini Telefon: + 387 35 32 11 30

Program bijele tehnike

Senada Mujkovi? Tel: +387 33 773 097 E-mail: senada.mujkovic@gorenje.ba

Program malih ku?anskih aparata i zabavne elektronike

Damir Kiso

Tel: +387 33 773 092 E-mail: damir@gorenje.ba

Program grija?a vode i ventilatora

Devad Torlak Tel: +387 33 773 095 E-mail: dzevad@gorenje.ba

Suada Hamidovi? Tel: +387 33 773 066 E-mail: suadah@gorenje.ba

Prodaja programa kuhinja i kupatila

Tel: +387 33 773 058 +387 33 773 089 E-mail: prodajapk@gorenje.ba

Direktor

Robert Polak

Adresa
No results were found