Gradel d.o.o. Drvar

M-14-2, Drvar, Bosna i Hercegovina
+ 387 34 816 043

Privatno poduze?e GRADEL Drvar d.o.o za graditeljstvo osnovano je 1998 god.kao poduze?e ?ija je osnovna djelatnost: Projektiranje , izgradnja i nadzor na izgradnji elektroenergetskih objekata i instalacija srednjeg i niskog napona. Tako?er u registru djelatnosti se nalaze graditeljski poslovi iz oblasti visoko gradnje i nisko gradnje , odnosno svi poslovi unutranjeg i vanjskog prometa. Poduze?e ,,GRADEL - Drvar od 2003 god. na osnovu reenja federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije bavi se i uslugama mjerenja, ispitivanja i atestiranja elektroenergetskih postrojenja, ure?aja, elektri?nih instalacija sustava zatite i funkcionalnosti.

Direktor

Narcis Lovrenovi?

Adresa
No results were found