GRA?ENJE ?URI? d.o.o. Banja Luka

R411, Bosna i Hercegovina
+387 51 272 002

Gra?evinarstvo - Izgradnja autoputeva i drugih saobra?ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena.

Direktor

Ilija ?uri?

Adresa
Pavlovac 128 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina
No results were found